Der er foretaget 3 elektroniske evalueringer af projektets aktiviteter via dette website. Den første blev foretaget lige før jul 2002 af referencegruppen (repræsentanter fra dansk erhvervsliv) og de ti erfarne iværksættere. Den anden evaluering blev foretaget af deltagerne på konference 1 den 19. januar 2003, og den tredje evaluering foregik efter konference 2 den 23. februar 2003.

Derudover har projektets referencegruppe evalueret aktiviteterne løbende ved en række referencegruppemøder, ligesom deltagernes mundtlige tilkendegivelser under og mellem konferencerne også er indgået i evalueringsmaterialet.

Resultatet af evalueringerne kan læses i to rapporter som kan læses ved at klikke her:

Evaluering af fase 1 (1. september - 31. december 2002)

Evaluering af fase 2 (1. januar - 30. april 2003)