Iværksætterprojektet Kvinder, kom i gang! har forsøgt
at give nogle af svarene. Formålet har været at stimu-
lere akademikerkvinder til at starte egen virksomhed.

Projektet blev afsluttet den 27. april 2003 med kåring
af fem forretningsplaner - alle med akademikerkvinder
bag. 220 kvinder fra Kbh. og Frb har deltaget.
77 kvinder er kommet i gang med udarbejdelse af for-
retningsplaner. 28 kvinder blev færdige inden deadline..

På dette site kan du læse mere om erfaringerne:

- omsæt din drøm til en bæredygtig forretningsplan