Kvinder, kom i gang! er udviklet og ledet af HR-virksomheden:

Competencehouse A/S
Fruebjergvej 3
2100 København Ø.
Tlf. 39 17 99 05
www.competencehouse.dk

Projektleder: Henriette Moos
hmo@competencehouse.dk

Alle 3 konferencer er foregået i forskerparken Symbion:

Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
www.symbion.dk

Kvinder, kom i gang! har modtaget støtte fra Den Europæiske Socialfond som administreres af:

EU- Socialfondsekretariatet
Abel Cathrinesgade 13
1654 København V
www.socialfonden.dk