Idéen til Kvinder kom i gang! opstod i Competencehouse A/S foråret 2002 som reaktion på en undersøgelse omkring iværksætteri i Danmark foretaget af Erhvervs-fremmestyrelsen i 1999. Undersøgelsen pegede på at kvindelige iværksættere udgør blot 1/3 af samtlige iværksættere, og kun 4% af disse har en længere videregående uddannelse.

Samtidig bliver der flere og flere kvinder på universiteter og
andre videregående uddannelser. Kvindelige iværksættere
udgør derfor en voksende uudnyttet ressource indenfor især
de videntunge erhverv. For at ændre denne tendens må nye
metoder tages i brug for at akademikerkvinder motiveres til at
starte egen virksomhed.

Erhvervsfremmestyrelsen peger samtidig på en række barrierer
for kvindelige iværksættere: kvinder er mere forsigtige, mindre
risikovillige og har ikke tradition for at drive virksomhed.

Formålet med Kvinder kom i gang! er derfor et ønske om at styrke iværksætter- og innovationskulturen blandt akademikerkvinder. Dette sker gennem en række forskellige projektaktiviteter der falder i 2 faser i E2002 og F2003.

Projektets succeskriterier relaterer sig til de to faser:

1) Erfaringsopsamling og synliggørelse - Efterår 2002
at indsamle erfaringer fra etablerede kvindelige iværksættere der allerede har taget springet, og synliggøre deres refleksioner omkring hvilke kompetencer, strategier og valg der har ført dem så vidt.

2) Stimulering og rådgivning - Forår 2003
at stimulere og hjælpe potentielle iværksætterkvinder med at afklare hvad der skal til for at realisere drømmene og omdanne gode idéer til bæredygtige forretningsplaner. Målet er at mindst 5 nye forretningsplaner gives en professionel vurdering med henblik på at projekterne på længere sigt søsættes som virksomheder med vækst- eller innovatonspotentiale. Pt. er 75 kvinder i gang med at udarbejde forretningsplan. Vinderne offentliggøres på konferencen den 27.4.

Kvinder, kom i gang! er organiseret med en projektgruppe bestående af konsulenter fra Competencehouse A/S og en referencegruppe sammensat af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder og rådgivningsinstiutioner. I projektet deltager 10 allerede etablerede kvindelige iværksættere, og op til 230 potentielle iværksættere fra København og Frederiksberg kommune inviteres ind til projektet. Forskellige faglige organisationers fagblade benyttes til rekruttering af deltagere og hele projektafviklingen foregår i tæt samarbejde med Symbion Science Park.