Forretningsidé
AluConsult vil starte en produktionsvirksomhed inden for overfladebehandling af aluminium baseret på forskningsbaseret viden om overfladebehandling.

Hvorfor?
Langt de fleste aluminiumprodukter der bliver fremstillet, er intet værd før de er blevet overfladebehandlet. Derfor er den valgte overfladebehandling af største vigtighed for at produkterne kan opfylde de krav der bliver stillet. Hvis der er valgt en forkert overflade-behandling, eller hvis den valgte overfladebehandling ikke er god nok, vil den ikke give nogen øget værdi til det færdige produkt.

Vi omgiver os med aluminium overalt. Der er aluminium i mobiltelefoner, i kameraer, i lamper. På de fleste arbejdspladser er der fx aluminiumslister på lofter og omkring lystarmaturer. Vi tænker bare ikke over det, fordi aluminiumsoverfladerne er behandlet og fremstår som fx hvide, sorte, grå eller røde. Det er heller ikke meningen at vi skal tænke over det. Aluminiumsoverfladerne skal nemlig helst blive ved med at fremstå med det design, som de oprindeligt er produceret med. Det kræver at aluminiumsproduk-terne får en højkvalitets overfladebehandling. Derfor vil AluConsult starte en produk-tionsvirksomhed inden for overfladebehandling af aluminium, baseret på den nyeste forskning indenfor overfladebehandling.

Hvordan?
AluConsult skal sælge overfladebehandling, i første omgang baseret på anodisering og hårdanodisering af aluminium på et højt videns- og kvalitetsniveau. Der skal ske en udvikling af nye processer enten i samarbejde med kunden, eller fordi der er et behov for en ny proces med mulighed for opnåelse af patenter indenfor området. Dette kræver at alle medarbejdere i AluConsult gennem uddannelse skal være med til at skabe virksomhedens viden. Dette vil bl.a. blive opnået ved internationalt samarbejde.

Formålet med AluConsult er at medvirke til en reel værdiforøgelse af kundernes aluminiumprodukter. Dette skal ske ved at skabe en virksomhed der er baseret på grundpillerne: Rådgivning, udvikling, overfladebehandling og test.

Vækstpotentiale
AluConsult vil i første omgang opbygge en kundekreds i Danmark. Herefter vil der blive satset på Sydsverige og Nordtyskland. På lidt længere sigt kan der bygges virksomheder i asien.

Iværksætteren
Anne Deacon Juhl Civ. Ing / Kemi og Ph.D. med speciale i pulsanodisering af aluminium.
Tlf. 32 59 41 71