Forretningsidé
MicroKrable vil igennem de næste 3 år udvikle en online sensor, der kan overvåge kvaliteten af drikkevand og alarmere myndighederne og befolkningen, hvis drikkevandet bliver inficeret af sygdomsfremkaldende bakterier.

Hvorfor?
Rent drikkevand er en af de mest fundamentale værdier for et samfund. Den største risiko for rent drikkevand verden over udgøres af forurening med sygdomsfremkaldende bakterier. En undersøgelse fra USA viser at der forekommer 0.75-5.9 mio. sygdomstil-fælde per år i USA, der er relateret til drikkevand fra grundvand.

Den overvågning af drikkevandskvaliteten der foregår i dag, har to begrænsninger: For det første er den er baseret på stikprøver, hvilket medfører stor tidsforsinkelse mellem udbrud af bakterier til der er slået alarm – nogle udbrud kan totalt overses. For det andet ser nuværende analysemetoder på indikator organismer i stedet for de faktiske sygdomsfremkalde bakterier.

Hvordan?
Inden for de sidste 10 år er der fremkommet helt nye metoder og teknologier der gør det muligt at detektere specifikke mikroorganismer, som man ved er årsag til sygdomme. MicroKrable har fire ideprototyper til udvikling af online sensorer. Målet er at udvikle fire prototyper i tæt samarbejde med de universitetsinstitutter i verden der er specialister på de relevante områder.

Vækstpotentiale
MicroKrable forventer at online sensorerne efter en produktmodning kan sælges i USA, Europa og Japan. En videreudvikling vil endvidere gøre ulandene til et interessant mar-ked.

Iværksætterne
Pernille Ingildsen, miljøingeniør Ph.D. med erfaring indenfor automation. Tlf. 33 23 68 10
Rikke Nikolajsen, kemiingeniør Ph.D med erfaring indenfor mikroteknik. Tlf. 39 20 13 70