28 nye iværksættere kridter banen op
Iværksætterprojektet Kvinder, kom i gang! afsluttes søndag den 27. april 2003 ved kåringen af de fire kvindelige akademikere der har formået at skabe de mest innovative og perspektivrige forretningskoncepter i løbet af projektet.

Det er sjældent at kvinder står bag innovative og højteknologiske virksomheder. Ikke desto mindre har iværksætterprojektet Kvinder, kom i gang! betydet at en lang række kvinder har udarbejdet forretningsplaner og nu står på spring for at starte nye virksomheder.

Vinderprojekterne
MicroKrable er et af de fire vindende iværksætterprojekter. MicroKrable udvikler online sensorer der kan overvåge sygdomsbakterier og kvalitet i drikkevand. Forretningsideen er udtænkt af de to ingeniører, Pernille Ingildsen og Rikke Nikolajsen for at skabe større tryghed ved drikkevand.

Et helt anderledes vinderprojekt er Type2dialog. Helene Hoffmann står bag udviklingen af et koncept til forbedring af behandlingen af type 2 diabetikere. Type2dialog øger diabetikernes livskvalitet samtidig med at både følgesygdomme og kommunale sundhedsudgifter minimeres.

Disse og mange andre lovende iværksætterprojekter udspringer af Kvinder, kom i gang! - et forløb der siden januar 2003 har søgt at stimulere 250 akademikerkvinder til at starte deres egen virksomhed.

"De vindende projekter har et godt forretningsgrundlag og nogle utraditionelle ideer. Men overordnet for alle de kvinder, der har medvirket i projektet, har de været gode til at tænke i nye baner", siger Adm. direktør Mai Buch, Competencehouse A/S.

Hvordan?
Competencehouse har i arbejdet med de kvindelige iværksættere taget en række nye metoder og IT-værktøjer i brug. Efter en indledende udskilningsproces gennemførte 115 deltagere en internetbaseret dialog, "Iværksætterkompasset". Her fik iværksætterne mulighed for at inddrage deres private og professionelle netværk i udviklingen af deres forretningside og kortlægningen af deres kompetencer i forhold til at realisere den.

28 forretningsplaner nåede at blive færdige og indleveret til vurdering ved projektets interne deadline, men mange flere er under udarbejdelse og tyder på at deltagerne har fået et skub i den rigtige retning og virkelig har fået smag for iværksætteriet.

Konferencen
Billedmateriale og nøjere beskrivelse af forløbet findes på www.kvinderkomigang.dk - hvor der også findes en beskrivelse af de fire vindere og deres virksomheder, samt programmet for søndagens afsluttende konference.

Kontakt
For yderligere information kan direktør Mai Buch eller projektleder Henriette Moos kontaktes.

Mai Buch: mbu@competencehouse.dk
Henriette Moos: hmo@competencehouse.dk
Competencehouse A/S: 39 17 99 05