Forretningsidé
TERMplus ApS udvikler og sælger et terminologisk styresystem – kaldet TERMplus. TERMplus holder styr på en virksomhedens fagsprog: TERMplus dokumenterer og sikrer at medarbejdere i forskellige afdelinger altid bruger det samme ordvalg, og at fagudtryk bliver oversat korrekt til andre sprog.

Hvorfor?
De fleste virksomheder udvikler - uden at de lægger mærke til det - flere forskellige fagudtryk for ét produkt eller én arbejdsproces. Dette fænomen giver ofte anledning til misforståelser som påfører virksomhederne tab, fx bliver sikkerhedsprocedurer eller beslutninger mistolket.

Hvordan?
Iværksætterne bag TERMplus vil implementere og udnytte de resultater, de har opnået som forskere ved det tidligere Institut for Erhvervsforskning under Syddansk Universitet. Den 1. maj 2003 etableres TERMplus Aps., og der er allerede 10 større danske virksomheder som iværksætterne har arbejdet sammen med som erhvervsforskere, der er interesseret i produktet. Med Vestas og Dandy som referenceprojekter, er det planen at indtage det danske marked.

Firmaets primære funktion er opbygning af en- og flersprogede termbanker. Ud fra kundens udleverede dokumentation (produktkataloger, betjeningsvejledninger mm.) henter TERMplus termkandidater, validerer dem og finder ækvivalenter på andre sprog. Der er derudover mulighed for en kombination af ydelserne oversættelse, vedligehold-else af en virksomhedsintern termbank, termstyring og hostfunktion for en eller flere termbanker.

Vækstpotentiale
TERMplus er dansk udviklet og kan håndtere alle sprogpar indenfor hovedsprogene. Danmark er det primære markedsområde i første fase. Derefter er det planen at eks-pandere til Norden og Nordtyskland i næste fase og derefter yderligere udvide til de øvrige EU-regioner.

Iværksætteren
Susanne Lervad, lic.phil. i terminologi.
Tlf:(+) 33 61 03 28 98 2 (fransk nummer, men bosiddende i DK).