Forretningsidé
Type2dialog sætter fokus på uddannelse og formidling af viden om type 2 diabetes i en tid, hvor antallet af tilfælde af type 2 diabetes stiger voldsomt. Type2dialog fokuserer på den sektor som direkte har adgang til viden om type 2 diabetes og daglig kontakt med mennesker som potentielt udvikler type 2 diabetes. Dermed er uddannelse af medar-bejdere i denne sektor det bedste våben til at opspore og forhindrer en fortsat eksplosion i antallet af type 2 diabetes tilfælde i Danmark.

Hvorfor?
Eksperter vurderer at ca. 130.000 danskere allerede har fået konstateret type 2 diabetes, og at ca. dobbelt så mange har sygdommen uden at vide det. Danskerne spiser til stadighed mere fedt og får mindre motion, og derfor opspores sygdommen hos stadig flere yngre og midaldrende mennesker.

Regeringen har udnævnt type 2 diabetes til en folkesygdom, fordi antallet af diabetikere stiger og fordi sygdommen ofte medfører omkostningstunge følgesygdomme. I dag bruger amterne fx tre-fire milliarder kroner om året på diabetesbehandling og kommunerne mindst lige så meget til pensioner, pleje og støtteforanstaltninger. Sundhedsvæsenet har i de seneste år sat øget fokus på type 2 diabetes.

Den kommunale hjemmepleje bliver mange steder overset, til trods for at det er dér den daglige kontakt til potentielle type 2 diabetes patienter forekommer. Med blot en minimal viden om type 2 diabetes kan hjemmeplejen gøre en forskel i opsporingen og kampen mod flere diabetikere – derfor lancerer Type2dialog sit koncept i Vallensbæk Kommune.

Hvordan?
Type2dialog er et uvildigt bindeled mellem industrien og sundhedssektoren med et professionelt landsdækkende netværk af tværfaglige diabetesspecialister som sikrer at Type2dialog altid leverer den sidste nye viden om pleje og behandling af diabetikere. Type2dialog vil i løbet af det næste år få personalet i hjemmeplejen til at fokusere på type 2 diabetes, lære at opspore sygdommen og observere komplikationer i tide. Det er målet at minimere diabetiske følgesygdomme, øge diabetikeres livskvalitet og på sigt optimere kommunens omkostninger blandt andet til sociale pensioner, pleje, hjælpe-midler og hjemmehjælp og kan få en positiv effekt på amternes sundhedsbudgetter.

Vækstpotentiale
Type 2 diabetes er bare en blandt mange sygdomme og samfundsmæssige problem-stillinger, hvor danskerne godt ved, hvad de skal gøre, og hvad der er farligt – men hvor vi alligevel ikke reagerer på vores viden ved aktivt at forebygge. I fremtiden vil Type2dialogs model kunne anvendes i forbindelse med andre folkesygdomme.

Iværksætteren
Helene Hoffmann, afsætningsøkonom fra Handelshøjskolen i København. Tlf.: 35251350